CINES SHOWCASE
Nº de Local:300
Primer piso.

Tel.:03543-438311.

– 3 Salas.
– 1 Sala Digital 3D.

La Llorona


Horarios:
18:00 DOB / 2D
14:45 SUB / 2D SÁBADO, DOMINGOS Y FERIADOS
20:00 SUB / 2D
22:10 SUB / 2D

  • p-13

After


Horarios:
21:50 SUB / 2D

  • p-13

Parque Mágico


Horarios:
12:00 DOB / 2D sábados, domingos y feriados
14:00 DOB / 2D sábados, domingos y feriados
16:00 DOB / 2D

  • atp

SHAZAM


Horarios:
12:00 DOB / 2D SÁBADOS Y DOMINGOS
16:50 DOB / 2D
19:35 DOB / 2D
22:15 SUB / 2D

  • atp

DUMBO 2D


Horarios:
12:10 DOB / 2D SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS
14:30 DOB / 2D SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS
17:00 DOB / 2D
19:25 DOB / 2D

  • atp